Пасо фино
 

Поговорка

Конят дава на човека нещо голямо, което сгрява душата му, което отговаря на самата нравствена и психологическа природа на човека

Календар - Western.bg