Копита
Единствено Western.bg предлага ортопедично подрязване на копита на коне, лекуване на различни деформации на копитото и изготвяне на цялостна система за лечение на коне с проблемни копита.


 

Поговорка

На дълъг път научаваш издръжливостта на коня си; с дългото изминало време научаваш истинския характер на приятеля си.

Календар - Western.bg