Копита
Единствено Western.bg предлага ортопедично подрязване на копита на коне, лекуване на различни деформации на копитото и изготвяне на цялостна система за лечение на коне с проблемни копита.


 

Поговорка

Всеки човек таи един кон в сърцето си.

Календар - Western.bg