Кътинг

Кътинга е типична каубойска дисциплина при която освен ездача с коня има и стадо телета. Целта  на ездача и коня е да отделят от стадото избрано по определен признак животно и борейки се срещу стадния инстинкт на телето да го задържат определено време на определена дистанция далеч от стадото.

Особено важен елемент при кътинга е кау сенс или чувството за крава което уестърн конете са развили в течение на стотици години прекарани заедно с многобройните стада говеда.   

Интерсно е че след като ездача покаже на коня определеното от него теле , коня почти самостоятелно или с минимална намеса от ездача гони определеното теле.