Плежър

Дисциплина в основа на която е заложено желанието на каубоите да покажат до каква степен владеят конете си и как могат да ги накарат да се движат възможно най плавно и хармонично.

Ездачите яздат в група като се оценяват техните и на коня движения по време на различните алюри ходом, тръс, удължен тръс и галоп.