Бронк райдинг

 

Дисциплина при която ездача трябва да се задържи 8 секунди върху бясно подскачащ и ритащ кон .

 

Същата има две разновидности при едната ездача е със седло / беърбек бронк райдинг/ при другата ездача е със специлно седло /седъл бронк райдинг/.

 

Ездача има право да се държи само с едната ръка, той бива дисквалифициран ако бъде хвърлен от коня или докосне със свободната си ръка себе си или коня.

 

Изпълнението се оценява от съдии, максималния брой точки е сбор от оценката на ездача и на коня, като се оценяват ездача с до 50 точки и коня с до 50 точки. Резултат около 80 точки се счита за много добър а над 90 е изключителен

 

Конят и ездача стартират от специален станок и в момента на първия скок ездача трябва да  „маркира” коня че е излязъл, това означава че петите на ездача трябвя да са докоснали тялото на коня над височината на рамената на коня, докато предните му крака са още във въздуха.

 

Въпреки че конете изглеждат диви всъщност това са домашни коне специално обучени да ритат и скачат възможно най бързо, силно и атрактивно. През останалото време тези коне се водят абсолютно спокойно, качват се в каравани, пътуват и т.н. За целта се използват най често кастрати на възраст минимум 6-7 години за да имат необходимата физическа сила.